Tin tức
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO!

Nhà Trường đã có trang web mới, địa chỉ trang web là: http://www.thptlethanhton.edu.vn

Xin mời mọi người cập nhật vào đường line trên.

Có gì xin liên hệ mail: thaihoatvt80@gmail.com.

Xin trân trọng !